Kontakt

 Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe predloženej projektovej dokumentácie, alebo na základe obhliadky miesta stavby. Kontaktujte nás.

Tel:     0948915923         

Email:    tetto.strecha@gmail.com 

Facebook: TÉTTO STRECHA,spols.r.o